Σύσταση & Νομικό Πλαίσιο

Grammo είναι ο διακριτικός τίτλος του "Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Εικόνας και Ήχου" .
Ο Grammo, δημιουργήθηκε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1994 με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με στόχο τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων των παραγωγών εταιριών μουσικής (δισκογραφικές εταιρίες) και αποτελεί τον αντιπροσωπευτικό οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της κατηγορίας των δικαιούχων που εκπροσωπεί,

Greek